Search results

  1. B

    Ønske om graviditet

    Hei! Har en 4 1/2 år gamnel skjeggagamjente og ønsker at hun skal bli gravid. Kan skjeggagamen bli gravid når som helst eller har de spesielle perioder de kan bli befruktet, som løpetid?
Top Bottom